poniedziałek, 19 lutego 2018

Muzeum Regionalne w Chojnowie

Muzeum Regionalne – placówka jest miejską jednostką organizacyjną. Jej siedzibą jest Zamek Piastowski w Chojnowie.
     Początki muzealnictwa w Chojnowie sięgają 1906 roku, kiedy to powołano pierwsze muzeum. Jego otwarcie w Baszcie Tkaczy miało miejsce dwa lata później. W 1933 roku zbiory zostały przeniesione do Zamku Piastowskiego. Zbiory placówki nie przetrwały II wojny światowej, a ocalałe eksponaty przeniesiono do Muzeum Państwowego we Wrocławiu.
Reaktywacja chojnowskiego muzeum miała miejsce w latach 50. XX wieku. W 1957 roku przy chojnowskiej Miejskiej Radzie Narodowej powołano kierownictwo placówki. Ponowne otwarcie placówki miało miejsce w styczniu 1959 roku jako Muzeum Miejskiego (w 1975 roku przemianowane na Muzeum Regionalne. Muzealna ekspozycja została oparta głównie o depozyty Muzeum Państwowego we Wrocławiu oraz dary od osób prywatnych, instytucji i zakładów z całego regionu.
     Aktualnie w muzeum w ramach wystaw stałych prezentowane są ekspozycje archeologiczne (pradzieje Ziemi Chojnowskiej, renesansowe kafle odkryte na zamku) oraz historyczne (dzieje miasta, dawne rzemiosła: ślusarstwo, kowalstwo, konwisarstwo oraz militariów (broń biała oraz palna). Ekspozycje uzupełniają zbiory sztuki (malarstwo, grafika), numizmatów, rękodzieła artystycznego oraz mebli. Placówka prezentuje wystawę sgraffito, pochodzących z dworu Schellendorfów z Zagrodna. Natomiast w ramach wystawy plenerowej (lapidarium) prezentowana jest kamieniarka nagrobna i ogrodowa oraz relikty zabudowań zamkowych.
Broń biała
Śląskie konwisarstwo
Renesansowe kafle odkryte w trakcie badań archeologicznych prowadzonych na zamku w Chojnowie
Renesansowe sgraffita z dworu Schellendorfów w Zagrodnie
Pradzieje Ziemi Chojnowskiej. Wystawa archeologiczna
Historia Chojnowa
Dawne śląskie ślusarstwo i kowalstwo

Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie

Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie (do 1945 roku Najświętszej Maryi Panny, niem. Kirche der Heiligen Jungfrau Maria) - rzymskokatolicki kościół farny, dawniej ewangelicki, położony w Chojnowie.
   Jest średniowieczną gotycką budowlą typu bazylikowego, przez mieszkańców potocznie nazywana  Dużym Kościołem. Jest to największy tego typu obiekt w mieście oraz powiecie legnickim. Kościół położony jest w centralnej części Chojnowa. Architektura chojnowskiej fary zajmuje istotne miejsce pośród przykładów śląskiej szkoły budowlanej, wykształconej w ciągu XIV wieku, z pewnymi rysami architektury gotyckiej centralnej Polski. Zachodnia fasada oraz czworoboczna masywna wieża kościelna uznawane są za jeden ze znaków rozpoznawczych ziemi chojnowskiej. 
   Budowa początkowo drewnianego kościoła rozpoczęła się w XIV wieku. Do 1525 roku była to świątynia katolicka, która wraz z przejściem na luteranizm księcia legnickiego Fryderyka II przeszła w ręce protestantów. Po II wojnie światowej i przesiedleniu ludności zamieszkującej Dolny Śląsk, świątynia ponownie trafiła w ręce kościoła rzymskokatolickiego, przyjmując obecne wezwanie św. Piotra i Pawła.

sobota, 27 stycznia 2018

Cmentarz Oficerów Radzieckich we Wrocławiu

Cmentarz Oficerów Radzieckich we Wrocławiu – wojenna nekropolia oficerów radzieckich poległych lub zmarłych w wyniku ran i chorób odniesionych w czasie oblężenia Wrocławia w roku 1945. Pochowano tu 763 radzieckich oficerów, w tym 69 nieznanych z imienia i nazwiska, pochodzących głównie z 6 Armii I Frontu Ukraińskiego pod dowództwem gen. Władimira Głuzdowskiego. Wśród pochowanych znajdują się także dwaj niemieccy antynaziści: Horst Viedt i Josef Wagner, którzy zginęli podczas akcji dywersyjnej 6 maja 1945.

Cmentarz bywa często nazywany "cmentarzem żołnierzy radzieckich". Jest to błąd, gdyż żołnierze (nie oficerowie), polegli w tym samym okresie, pochowani są w innym miejscu Wrocławia (Cmentarz Żołnierzy Radzieckich na Skowroniej Górze).
Brama boczna cmentarza
Jeden z dwóch obelisków w centrum pól grzebalnych
Glorieta
Brama główna cmentarza