wtorek, 8 sierpnia 2017

Zamek Piastowski w Jaworze

Zamek Piastowski w Jaworze – eklektyczny, wielokrotnie przebudowywany piastowski zamek książęcy zbudowany pierwotnie w średniowieczu. Zachowany zamek kryje w swych murach ślady pierwotnej zabudowy. Początkiem zamku była wieża obronno mieszkalna, którą otaczał wał i fosa. Powstanie wieży to czas przed rokiem 1224, w którym to wspomina się o kasztelanie rezydującym w Jaworze Radosławie z Bolesławca. Po roku 1274 w którym powstało księstwo jaworskie, zamek stał się książęcą rezydencją i z tym faktem łączy się jego rozbudowę w latach późniejszych.

Od czasu wojen śląskich kiedy Śląsk został zajęty przez Prusy aż do roku 1956 r. zamek pełnił rolę więzienia. W roku 1751 przebudowano wieżę zegarową, która pełniła funkcje dozorujące więzienie.

Kościół św. Marcina w Jaworze

Kościół św. Marcina w Jaworze - pierwsza wzmianka o swiatyni pochodzi juz z 1242 r . Budowę obecnego kościoła rozpoczęto po 1330 r i kontynuowano ją do końca XIV w.. Jest kościołem orientowanym, murowanym z kamienia łamanego, z trzynawowym czteroprzęsłowym korpusem halowym, z długim prezbiterium zamkniętym wielobocznie. Wnętrze kościoła przekrywają sklepienia krzyżowo-żebrowe wsparte na rzeżbionych konsolkach, stanowiących bardzo cenny zespół rzeżby figuralnej z końca. XIV w. Barokowe wyposażenie wnętrza kościoła pochodzi głownie z końca XVII w. Teren wokół świątyni otoczony jest murem dawnego cmentarza z licznymi epitafiami.

poniedziałek, 7 sierpnia 2017

Kościół Pokoju w Jaworze

Kościół Pokoju w Jaworze (niem. Friedenskirche) – drewniany kościół ewangelicki o konstrukcji szachulcowej, usytuowany w mieście Jawor, jest zabytkowym budynkiem sakralnym wybudowanym na mocy porozumień pokoju westfalskiego zawartego w 1648 i kończącego wojnę trzydziestoletnią.

Został wybudowany w latach 1654–1655 według projektu Albrechta von Säbischa z zastosowaniem konstrukcji ryglowej. Budowla powstała z materiałów nietrwałych: drewna, słomy i gliny. Na uwagę zasługuje barokowe wyposażenie wnętrza: ołtarz, ambona i chrzcielnica.Ten obiekt wyróżnia się na tle historii sztuki europejskiej II połowy XVII w. ze względu na swą unikatowość i wysokie walory artystyczne. Jest jednym z trzech tzw. Kościołów Pokoju wybudowanych po wojnie trzydziestoletniej i jednym z dwóch zachowanych do dziś (drugi w Świdnicy).

Kościół z racji dużego znaczenia dla kultury i dziedzictwa ludzkości, wpisano na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.